O společnosti myLife

Transparence - průkopnictví - dlouhodobost

Stabilní německá životní pojišťovna

Pojišťovna myLife je německou životní pojišťovnou se sídlem v Göttingenu, dohled nad výkonem její činnosti vykonává Federální úřad pro finanční dohled (BaFin).

Její portfolio tvoří všechny druhy životního pojištění, včetně tradičního a investičního životního pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a rizikového životního pojištění s  celkovým příjmem z pojistného ve výši 146,0 milionu EUR ročně a meziročním nárůstem o 21,2 % v roce 2018.

Firemními hodnotami společnosti jsou „transparence“, „průkopnictví“ a „dlouhodobost“, kterými vytváří nejen speciální pracovní kulturu pro své zaměstnance, ale také skutečné výhody pro zákazníka. To je jeden z důvodů, proč myLife opakovaně získala prestižní cenu AMC-Award „Udržitelná orientace na zákazníka v pojišťovnictví“ a byla také vyhlášena vítězem German Brand Award.

Pojišťovna myLife je finančně stabilní společností, která trvale přesahuje minimálními požadavky kladenými na životní pojišťovny.

Další informace o pojišťovně myLife, stejně jako její výroční zprávu, najdete na: https://www.mylife-leben.de/das-ist-mylife/ 

 

Informace o statutárním orgánu pojišťovny myLife

Jens Arndt – předseda představenstva

Jens Arndt zahájil svoji kariéru ve finančním sektoru studiem podnikové administrativy se zaměřením na pojišťovnictví a podnikové účetnictví na Georg-August University v Göttingenu.

Poté zastával různé manažerské pozice ve společnostech zabývajících se životním pojištěním a finančními službami, včetně MLP Finanzdienstleistungen AG, Deutsche Bank AG a v rámci ZURICH Group Germany.

Jens Arndt je předsedou představenstva společnosti myLife Lebensversicherung AG od listopadu 2019.

Holger Kreuzkamp – místopředseda představenstva

Po studiu práv na Georg-August University v Göttingenu a absolvování právní praxe u Vrchního zemského soudu v Oldenburgu pracoval Holger Kreuzkamp několik let jako znalec a soudní znalec v oboru pojišťovnictví (právník specialista na pojišťovací právo).

Poté zastával různé manažerské funkce v životních pojišťovnách a společnostech poskytujících finanční služby, mimo jiné v oblasti factoringu, práva a compliance či řízení provozu.

Od ledna 2013 je Holger Kreuzkamp členem představenstva společnosti myLife Lebensversicherung AG.

Madeleine Bremme – členka představenstva

Madeleine Bremmeová vystudovala obchodní administrativu. Svoji kariéru v oblasti životního pojištění zahájila v roce 2004 ve společnosti IDEAL Insurance Group.

V následujících letech zastávala různé manažerské pozice v rámci skupiny IDEAL Insurance Group a od ledna 2010 je zodpovědná za finanční divizi. Madeleine Bremme je členkou správní rady společnosti IDEAL Sterbekasse Lebensversicherung AG od ledna 2020.

V prosinci 2022 byla Madeleine Bremmeová rovněž jmenována členkou představenstva společnosti myLife Lebensversicherung AG.

Transparentně, průkopnicky a dlouhodobě směrem k udržitelnosti

Povinně zveřejňované informace podle nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

Dnešní společnost i globální ekonomika stojí před velkou výzvou v podobě využívání přírodních zdrojů způsobem, který nebude působit trvalé škody, aby byly tyto zdroje zachovány stejně i budoucím generacím. I životní pojišťovny mohou významným způsobem přispět k naplnění tohoto cíle využitím svých znalostí, schopnosti uvažovat v dlouhodobé perspektivě a analýzou rizik cíleným způsobem.

V tomto kontextu, udržitelnost zahrnuje následující tři podoblasti, které se skrývají pod anglickou zkratkou “ESG”:

  • „E“ jako Environmental (environmentální)
  • „S“ jako Social (společenský)
  • „G“ jako corporate Governance (správa a řízení podniku)

V myLife chápeme pojem udržitelnosti ještě šířeji. Pro nás udržitelnost znamená i to, že zákazníci mají s našimi produkty příležitost získat návratnost a výkonnost svých investic při dožití. Tímto způsobem společnosti přispíváme k zajištění jednotlivců na staří a zabezpečení jejich majetku.my

Udržitelnost je tak součástí toho, kým jsme.